Fonde vyko diskusija, skirta už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo klausimams
Fonde vyko diskusija, skirta už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo klausimams
2016 m. spalio 6 d., ketvirtadienį, Valstybiniame studijų fonde (toliau - Fondas) vyko aukštųjų mokyklų darbuotojams skirta diskusija „Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimas". Diskusijoje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės regiono aukštųjų mokyklų atstovai.
 
Diskusijos pradžioje Fondo Stipendijų ir Finansinės paramos skyriaus vedėja Ilona Jacob padėkojo renginio svečiams už parodytą aktyvumą domintis šia išties labai svarbia tema. „Kainos kompensavimas - svarbi, tuo pačiu ir sudėtinga sritis. Joje neretai pasitaiko iššūkių, kuriuos norint įveikti reikia gerai pasukti galvą. Tuo pačiu šioje sferoje yra daug naujovių, su kuriomis būtina susipažinti", - teigė ji. 
 
Po įžanginio žodžio I. Jacob estafetę perdavė diskusijos vedėjai, Fondo vyriausiajai specialistei Kristinai Kaučikienei, prieš tai padėkojusi kolegei už kruopštų ir atsakingą darbą rengiant mokymų medžiagą ir įsisavinant šią sferą kasdieniame darbe.
K. Kaučikienė diskusijos dalyviams pristatė svarbiausius klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimu. Aptarti šią sritį reglamentuojantys teisės aktai, kompensavimo proceso eiga, pretendentų sąrašo sudarymo tvarką. Taip pat pristatyti duomenų pildymo aspektai dirbant su informacine sistema „Parama" ir kiti klausimai.
 
Po problematikos pristatymo vyko šiltas ir konstruktyvus nagrinėtų klausimų aptarimas, kurios metu dalyviai aptarė svarbiausius temos aspektus. Taip pat paliesta nemažai praktinių pavyzdžių, aukštųjų mokyklų atstovai dalijosi savo patirtimi bei iššūkiais, kilusiais dirbant su už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimu. Pertraukos metu draugiškoje aplinkoje renginio svečiai gyvai diskutavo apie gvildentus klausimus.
 
Diskusijos pabaigoje K. Kaučikienė nuoširdžiai padėkojo renginio svečiams už aktyvų domėjimąsi šia tema. Visi diskusijos dalyviai gavo parengtą diskusijos medžiagą, kuri jiems pravers praktiniame darbe.
 
2016 m. spalio 11 d. vyks dar viena diskusija, skirta Vilniaus regiono aukštųjų mokyklų atstovams.
 
Renginio akimirkos